Informacje

  1. Sprzęt (jachty) i wyposażenie ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie /YC, OC/

Jak obliczyć prześwit pod mostem ?

Lp Obiekt Prześwit od WWŻ
1 Most autostradowy Toruń 944
2 Most drogowy (nowy) Toruń 1046
3 Most kolejowy Toruń 785
3 Most drogowy (stary) Toruń 517

WWŻ to najwyższy poziom wody umożliwiający żeglugę i wynosi na Wiśle - 720, w dniu 22 maja 2015 stan wody wynosi 228. Różnicę pomiędzy WWŻ a stanem faktycznym dodajemy do wartości z tabeli i otrzymujemy:

Lp Obiekt Prześwit na dzień 22.05.15
1 Most autostradowy Toruń 1436
2 Most drogowy (nowy) Toruń 1538
3 Most kolejowy Toruń 1277
3 Most drogowy (stary) Toruń 1009

Wysokość max. Omegi to 845 a więc przy dzisiejszym stanie wody można swobodnie dopłynąć do przystani AZS w Toruniu.
Stany wody są podawane na http://www.pogodynka.pl/hydro/wisla/